O firmie

Azoka Sp. z o.o. istniejąca od 1990 roku. Jest przedsiębiorstwem rodzinnym. Działa jako niezależny doradca ukierunkowany na wyzwolenie wiedzy, doświadczenia i innych ukrytych, a niewykorzystanych zasobów. Wspomagamy przedsiębiorców, jednostki sektora finansów publicznych i organizacje pozarządowe. Jesteśmy partnerem, który może i potrafi rzetelnie wypełnić zadania, przestrzegać zasad etycznych i być wiernym i troskliwym partnerem.

Usługi organizacji zarządzania ukierunkowane są na wsparcie osób zarządzających organizacjami w podejmowaniu decyzji, między innymi przez ich przygotowanie, recenzje projektów decyzji oraz ocenę ryzyka ich podjęcia. Wykonujemy zadania jako zewnętrzny specjalista, doradca lub na zasadzie interim management.

Zapraszamy do kontaktu.

Organizacja zarządzania w zakresie klasycznych funkcji:

planowania

organizowania

decydowania

motywowania

kontrolowania